powiat pilski

i

Autor: powiat pilski

Stacjonarny Punkt Diagnostyczny w pilskim starostwie

2024-03-11 13:22

W budynku Starostwa Powiatowego uruchomiono Stacjonarny Punkt Diagnostyczny, w którym można wykonać podstawowe badania lekarskie.

Stacjonarny Punkt Diagnostyczny znajduje się na parterze budynku, przy Biurze Obsługi Mieszkańców. Jest to specjalistyczne stanowisko telemedyczne wyposażone w aparaturę̨ pomiarową. Odwiedzający ma możliwość przeprowadzenia badań dzięki intuicyjnej aplikacji oraz prostym instrukcjom postępowania wyświetlanymi na ekranie. Pacjent prowadzony jest od rejestracji przez wypełnianie ankiet, do wykonywania badań. Punkt pozwala w ciągu kilku minut samodzielnie wykonać badanie, na przykład EKG (bez podpinania kabli, a jedynie chwytając sensor). Takie badanie dwukanałowym EKG trwa minutę. Możemy też zmierzyć m.in. saturację, temperaturę i wagę ciała, BMI, czy ciśnienie tętnicze. Wszystkie dane przesyłane są do Platformy e-Care gdzie poddawane są analizie medycznej, a wynik badania wraz z zaleceniami lekarskimi pacjent otrzymuje na e-maila. Stacjonarny Punkt Diagnostyczny dostosowany jest do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi.