2. Piła

i

Autor: Urząd Miasta Piła/Fot. R. Judycki Na drugim miejscu plasuje się Piła. Miasto zajmuje obszar o wielkości 103 km2.

MIASTO

Pilski Budżet Obywatelski 2025 – ostatnia szansa na zgłoszenie propozycji

2024-05-15 14:33

Trwa kolejna edycja Pilskiego Budżetu Obywatelskiego. Pilanie do niedzieli będą mogli zgłaszać swoje propozycje. Podobnie jak w poprzednich latach mieszkańcy mają do wykorzystania trzy miliony złotych. 

Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec Piły. Można zgłaszać projekty inwestycyjne i modernizacyjne. Propozycje zadań powinny dotyczyć poprawy lub nowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej, musi charakteryzować je trwały cel publiczny. Proponowane przedsięwzięcia muszą być zlokalizowane na gruncie gminnym lub terenie w zarządzie gminy, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Maksymalny koszt pojedynczego zadania to 300 000 złotych.

Aby skutecznie zgłosić projekt  należy wypełnić formularz, dostępny na nowym portalu konsultacyjnym dostępnym na www.konsultacjespoleczne.pila.pl. Wcześniej - przed zgłoszeniem projektu - należy na portalu założyć konto. Czynność ta pozwoli na bieżący kontakt pomysłodawców z urzędnikami, a ci pierwsi będą na każdym etapie informowani o czynnościach podejmowanych z projektem.

Zgłoszenia są również możliwe w sposób tradycyjny - pobranie, i wypełnienie wniosku papierowego. Wypełniony formularz można przekazać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Piły, Biuro Prezydenta, Plac Staszica 10, 64–920 Piła lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły.