z

i

Autor: UM Złotów

300 tysięcy złotych w rękach mieszkańców Złotowa

2021-08-18 6:54

To ostatnie dni na zgłoszenie propozycji do Budżetu Obywatelskiego.

Każda inicjatywa musi być poparta 20 podpisami innych Złotowian, a jego wartość nie może przekraczać 75 tys. zł. Wybrane przez mieszkańców przedsięwzięcia będą realizowane w przyszłym roku. Zgłosić można dowolny pomysł na twarde zadania inwestycyjne lub miękkie działania (takie jak np. wydarzenia, festiwale, warsztaty). Formularz dostępny jest on-line. W nim należy opisać proponowane przedsięwzięcie i je uzasadnić, wskazując m.in. jakie korzyści przyniesie mieszkańcom i jak wpłynie na ich życie.

Ważne, aby wskazać lokalizację dla projektu i przedstawić także wstępny, szacunkowy kosztorys działania, który będzie potem weryfikowany przez miejskich urzędników.

Mówi burmistrz Złotowa Adam Pulit.

W poprzednich latach - przypomnijmy - powstały m.in. pola do golfa i disc golfa, ogród sensoryczno-edukacyjny, kolorowy plac zabaw i zmodernizowano też boisko. Na wypełnienie formularza do tegorocznego budżetu obywatelskiego jest czas tylko do 20 sierpnia. W razie pytań lub wątpliwości można liczyć na pomoc Urzędu. Potem zgłoszone projekty będą poddawane weryfikacji i te spełniające wymagania formalne zostaną przedstawione 24 września. Następnego dnia ruszy miejskie głosowanie.