PRGOK PIŁA

i

Autor: PRGOK PIŁA

EKOLOGIA

Wkrótce zbiórka kontenerowa w Białośliwiu i Wysokiej

2023-09-18 12:56

Już wkrótce mieszkańcy gmin Wysoka i Białośliwie będą mieli dobrą okazję, by pozbyć się przedmiotów, które zalegają w ich domach, a których nie można wyrzucić do pojemnika na odpady

Zbiórka kontenerowa w Białośliwiu odbędzie się we wtorek 26 września, w godzinach od 8.00 do 18.00. Kontenery staną na placu przy oczyszczalni ścieków, tak jak to miało miejsce podczas poprzednich zbiórek. Zbiórka w Wysokiej zaplanowana jest na czwartek 28 września, również w godzinach od 8.00 do 18.00. Miejsce to plac przy ulicy Szkolnej 1 (przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej). Podczas zbiórki odbierane będą: odpady wielkogabarytowe (limit 300 kg na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny, nie można samodzielnie wymontowywać elementów), opony od samochodów osobowych (limit roczny to 5 opon dla gospodarstw domowych liczących do 6 osób, 10 opon dla gospodarstw domowych od 7 osób), odpady z drobnych remontów (limit 200 kg na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym).